Pracovné okno (2)

Finish je opäť o čo si blizšie k termínu a na stavbe sa maká. Minule aj horelo. A ja opäť v práci pred 07:00 (śkolka nepustí) a opäť pred oknom priamy prenos predstavenia. Aj keď západ je západ a mimo práce je to veselšie sledovať, to nepopieram. Počasie už farbami východu ukazuje, kto bude pánom najbližší 1/4 rok – Pani Jeseň.

Košice, Galéria, ráno ...
Košice, Galéria, ráno ...

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.