Koniarska planina

Koniarska planina je jednou z planín Slovenského krasu, ktorá je minimálne z polovice prístupná bicyklom vďaka existujúcej cyklistickej trase vedúcej z obce Hucín cez obce Mikolčany a Nováčany (Gemerský sad).  Z Nováčian trasa pokračuje poliami až po rozcestník Drienova studňa, kde sa pripája na zelenú turistickú trasu.  Od tejto kóty cyklotrasa sleduje zelenú značku spoločne obchádzajúc Strieborník (556m) až po sedlo Sebeková, odkiaľ sa pokračuje po zelenej a žltej značke po hlavú cestu 526. Tu už trasa prechádza na asfalt ďalejp sledujúc len žltú značkou, smerujúcu na hotel Hrádok. Z hotela je krátky dojazd cyklotrasy po modrej značke k vstupu do Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Pri nej táto vetva cyklotrasy končí. Je možné vrátiť sa spať na hlavnú cestu 526 a pokračovať buď smerom na Gočaltovo (kde sa v Štítniku  napojiť na ďalšiu existujúcu cyklotrasu, končiacu v Plešivci), alebo opačne smerom na Jelšavu (odkiaľ je možné vrátiť sa na začiatok do obce Hucín). Alternatívne sa od jaskyne dá pokračovať modrou až do Ochtinej (a ďalej do Štítnika a Plešivca).

Našu cyklotrasu začíname v Plešivci, odkiaľ pokračujeme  zelenou turistickou značkou, tlačiac bicykle do strmšieho stúpania, končiaceho pri jedinej výhliadke – 48.545293, 20.386698 (vynímajúc Drienovu studňu), ktorú je možné na zelenej značke nájsť. Od tejto výhliadky vedie zelená značka úplne zalesnenou planinou, s výmikou 4-5tich lúk so senníkmi. Úsek od výhliadky po Drienovu studňu je takmer na 98% zjazdný. Od Drienovej studne po sedlo Sebeková sa na trase nachádza pár úsekov, ktoré sú ťažko prejazdné, vzhľadom na prudšie vodou vymleté výmole. V opačnom smere je však zjazd tiež obtiažny, nakoľko sa vo výmoľoch nachádza množstvo dreva, či pováľaných stromov.  Od sedla Sebeková pokračujeme do Jelšavskej Teplice  žltou turistickou trasou, ktorá je v horných úsekoch ťažko prejazdná. Po cca 1km však miznú pováľané stromy a až do Teplice to je príjemný zjazd po lesnej ceste. Na súradniciach 48.621948, 20.295719 sa nachádza výdatný prameň vody a chata, kde je možné krízovo prenocovať. Z Jelšavskej Teplice do Plešivca sa pokračuje asfaltovou cestou, oficiálne značenou cyklotrasou cez obce Hucín a Gemerská hôrka. Za Hucínom, na odbočke do Gemerskej Hôrky, je taktiež možné pokračovať oficálnou cyklotrasou do Meliaty a ďalej na prielom Hornádu.

Koniarska planina je najmenšou planinou Slovenského krasu (rozprestiera sa na ploche približne 50 km2), ktorá bola erozívnou cinnostou potokov a riek oddelená od pôvodne jednotnej krasovej platne. Povrch celej planiny je zalesnený. Najvyššie položeným bodom je Veterník, dosahujúci nadmorskú výšku 610m. Táto planina patrí medzi najmenej preskúmané planiny v Slovenskom krase. V minulosti sa prieskum Slovenského krasu sústredoval prevažne na rozlohou väcšie a na krasové javy bohatšie planiny ako sú Plešivecká, Silická ci Dolný vrch. Prieskumom ostatných planín (napriek dôležitým nálezom) sa na Koniarsku planinu pozabudlo. Sporadické výskumy sa tu napriek neustálemu ruchu v okolí predsa len diali.  Jednoznacné vymedzenie oblasti je len z východu, kde ju od Plešiveckej planiny oddeluje dolina rieky Štítnik. Zo západu a severu môžeme vzhladom na geologickú stavbu územia považovat za hranicu Chvalovský priesmyk (Hucín) a sedlo Strieborné (501 m n.m.). Na juhu planina prechádza do Licinskej pahorkatiny Rimavskej kotliny; spojnica G.Hôrka-Licince (Grego 1987). Najväcšie výšky dosahuje planina v strednej casti (Veterník 610 m-najvyššia kóta, Pipíš 594 m), odkial postupne klesá k juhu cez Koniar (488 m) po kužel Hôrky (360 m) v najjužnejšom cípe. Morfologicky môžeme planinu rozdelit na dve casti, vymedzené medzi kótami: Hôrka (360 m) a Pipíš (594 m), tzv. “Južná cast” a medzi kótami Veterník (610 m) a Strieborník (553 m), tzv. “Severná cast”. Vo svahoch planiny sú známe pocetné “bralné ostrovy” (Rysie skaly, Krkavcie skaly – Holló ko, Zúgó ko…), ukrývajúce v sebe mnohé jaskynné otvory. Podrobnejšie sa územím Koniarskej planiny (hlavne geomorfológiou) zaoberal vo svojej práci A. Kemény (Kemény 1961a) a J. Grego (Grego 1985, 1987).” [zdroj Speleoklub Drienka]

trasa : Plešivec – pod Strážnym Hrebeňom – Drienova studňa – sedlo Sebeková – Jelšavská Teplica – Gemerský Milhosť – Hucín – Gemerská hôrka – Plešivec
[fotogaléria] [GPS KML track] [EveryTrail] [GPX report]
dst : 43.41, time : 4:20, avg : 10.0, max : 47.9, climbing: 1060 m, descent: 984 m, climbing distance: 14.8 km, descent distance: 20.3 km 


aa
a1
b1
c1
d1
e1
f1
g
h
i
j
k


Zobraz väčšiu mapu

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.