Slovenská banská cesta

Neviem, ako mi to mohlo uniknúť. Dnes som, počas klasického večerného surfovania, našial stránku prijektu Slovenská banská cesta (SBC) – www.slovenskabanskacesta.sk.  O čo v tomto projekte ide ? O prezentáciu bohatého baníckeho dedičstva na území Slovenska ako dôležitej súčasti našich dejín. Toľko v skratke.

Získavanie a spracovanie kovov na území Slovenska siaha ešte do čias osídlenia inými národmi cca spred 4000 rokmi, intenzívnou banskou činnosťou a zakladaním prvých baníckych osád sa začali zaoberať naši slovanskí predkovia po prisťahovaní na tieto územia v 2.polovici 1.tisícročia. Vtedy sa rozvinulo baníctvo do takých rozmerov, že ďalších 1000 rokov až do konca 20.-teho storočia znamenalo progres rozvoja techniky a vedy a týmto významom ďaleko prekročilo hranice našej krajiny. Koniec 20.storočia znamená útlm banskej činnosti vo väčšine významných európskych ťažobných revíroch, preto je namieste zachovať a priblížiť do pozornosti aspoň vybratú najvýznamnejšiu časť hmotného baníckeho dedičstva aj na území Slovenska pre odbornú aj poznávateľskú verejnosť,ktorá je v starostlivosti ale aj mimo pôsobnosti odborných banských múzeí.” (SBC)

Slovenská banská cesta
Slovenská banská cesta

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.