Slovenská banská cesta

Neviem, ako mi to mohlo uniknúť. Dnes som, počas klasického večerného surfovania, našial stránku prijektu Slovenská banská cesta (SBC) – www.slovenskabanskacesta.sk.  O čo v tomto projekte ide ? O prezentáciu bohatého baníckeho dedičstva na území Slovenska ako dôležitej súčasti našich dejín. Toľko v skratke.

Získavanie a spracovanie kovov na území Slovenska siaha ešte do čias osídlenia inými národmi cca spred 4000 rokmi, intenzívnou banskou činnosťou a zakladaním prvých baníckych osád sa začali zaoberať naši slovanskí predkovia po prisťahovaní na tieto územia v 2.polovici 1.tisícročia. Vtedy sa rozvinulo baníctvo do takých rozmerov, že ďalších 1000 rokov až do konca 20.-teho storočia znamenalo progres rozvoja techniky a vedy a týmto významom ďaleko prekročilo hranice našej krajiny. Koniec 20.storočia znamená útlm banskej činnosti vo väčšine významných európskych ťažobných revíroch, preto je namieste zachovať a priblížiť do pozornosti aspoň vybratú najvýznamnejšiu časť hmotného baníckeho dedičstva aj na území Slovenska pre odbornú aj poznávateľskú verejnosť,ktorá je v starostlivosti ale aj mimo pôsobnosti odborných banských múzeí.” (SBC)

Slovenská banská cesta
Slovenská banská cesta

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.