TEPUY – CESTA DO HLBÍN ZEME

Dnes som mal tú možnosť vidieť tento film na Košickej premiére. Cestou späť, keď sme sa s Peťom rozprávali o dojmoch a pocitoch, som rozmýšľal, ako popíšem niečo, čo som si v živote doteraz nevedel ani predstaviť, porovnať s niečím či aspoň vidieť na obrázkoch. Stále neviem. Speleológia bol môj koníček, ktorý som vzhľadom na dostupný čas zanechal. Teraz, po dlhšom čase som si opäť potvrdil, že sa k nej určite, určite opäť raz vrátim. Určite. Vidieť tento film ako človek je úchvatné, ohromujúce a a a – vážne neviem :( Ale vidieť tento film ako jaskyniar, to s vami dosť zamáva.

Film bol natočený Pavlom Barabášom, účastníkom jaskyniarskej expedície odohrávajúcej sa hlboko uprostred orinockého pralesa vo Venezuele, na jednej zo stolových hôr Guyanskej vysočiny – Chimantá Tepuy. Chimantá Tepuy je jedným z endemických (izolovaných) “svetov”, kde sa čas zastavil a vývoj uberal jedinečným unikátnym smerom. Svetom, kde žijú jedinečné organizmy, aké sa inde na Zemi nevyskytujú – baktérie (ktorých produktom sú nerasty ako opál, goetit, limonit), sinice, pavúky, žaby, rastliny, či speleotémy – druhotné minerálne formy (ako však vznikli? ako sa sformovali? Boli živé? Sú živé?). Fascinujúcim javom každej stolovej hory he fakt,  že tieto rastliny a živočíchy sú odlišné – všetky hory sa navzájom od seba líšia. Takže rastliny a živočíchy na napríklad na Auyan Tepuy sú odlišné než na masíve Chimanty. Zhora Chimantá vyzerá akoby po jej povrchu prešli vidličkou. Neuveriteľne pravidelné ryhy sú v skutočnosti sto až dvesto metrov hlboké kaňony a rokliny. Ich vznik zatiaľ nikto neobjasnil. Je to záhada, na ktorú človek nepozná odpoveď.

Na vrchole tejto hory bola
Charlesom Brewerom objavená najmohutnejšia kvarcitová jaskyňa sveta (Cueva Charles Brewer – pomenovaná po Charlesových dcérach), ktorej len vchodový portál mal 150 m šířku a 50 m výšku a najväčšia chodba, ohromná Gran Galería Karen y Fanny, má objem vyše 400 000 m3. Tento „Cousteau juhoamerickej divočiny“ ponúkol spoluprácu a účasť na expedícii Marekovi Audymu a Branislavovi Šmídovi, objaviteľom jaskyne Kryštálové oči na stolovej hore Roraima. A takáto spolupráca sa neodmieta. Spolu s Erikom Kapucianom, Marcelom Griflíkom, Mariánom Majerčákom, Zdenkom Hochmuthom , Jánom Pavlíkom a Richardom Boudom a dobrodruhom, cestovateľom a kameramanom Pavlom Barabášom natočili film, ktorý nás zavedie do sveta neznámych a nikde nevidených foriem kvapľov a výplní, do sveta nových typov minerálov a mikroorganizmov, ktoré ich budujú, do sveta bakterií produkujúcich sklo, do sveta húb, ktoré produkujú silikón a v neposlednom rade do sveta, ktorý svojimi rozmermi, jedinečnosťou a nebezpečenstvom presahuje hranice nami doposiaľ videného.
[K2Studio] [Stránka expedície] [videogaléria] [fotogaléria] [Povedali o filme]
tepuy

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.