Google Maps v Blogoch

ko som sa dočítal na blogu Google Latlong, Google Maps rozšírili možnosti feature “Link to this page” o možnosť vytvorenia iframe-u, čo v praxi umožnuje do blogov priamo vkladať akukoľvek mapu, ktorú má užívateľ zobrazenú v Google Maps. Postup je jednoduchý. Stačí zobraziť mapu, ktorú užívateľ potrebuje (napr. nazoomujem sa na Ženevské jazerá a prepnem mapu do hybridného zobrazenia), kliknúť na Link to this page, skopírovať obsah kódu v rámčeku Paste HTML to embed in website a tento kód vložiť do blogu, či html/php stránky. Drobnosť, ktorá veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom umožňuje vkladať mapky do stránok. A Google Maps podporujú aj tzv. GeoRSS, čiže klasické RSS doplnené o tágy geokoordinátov. Čo to v praxi znamená ? Veľmi veľa – môžete svoje blog príspevky zobrazovať na mape.  Príklad : pôjdem s kamarátom na turistiku do Slovenského Raja a spravím tam pár fotografií. Napíšem o tom blog príspevok na svojom blogu, ktorý samozrejme má RSS export, teraz doplnený o súradnice. Každý, kto potom daný RSS súbor nechá zobraziť pomocou Google Maps vidí vaše príspevky lokalizované miestom ich vzniku :) Tieto dve feature maximálne spohodlňujú prácu s mapami v užívateľských blogoch.

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.