ABBA and Mike Oldfield / Arrival

Vďaka internetu, či lepšie povedané vďaka YouTube.com sa človek má možnosť dostať k veľmi, veľmi zaujímavým videám. Jeným z nich pre mňa je videnahrávka spoločného vystúpenia skupiny ABBA a Mike Oldfielda, počas ktorého zahrali skladbu Arrival. Doteraz som si myslel, že je napísaná Oldfieldom (pravda, nikdy som nezisťoval o každej jeho skladbe jej pôvod) no ako som sa však dočítal, túto skladbu napísali Björn a Benny a v roku 1977 bola zaradená na ich album Arrival (informácie o skladbe)  Mike Oldfield skladbu v roku 1980 upravil a zaradil ju do svojho albumu QE2, taktiež pod názvom Arrival (informácie o skladbe). Skladba má v Oldfieldovom prevedení celkovo 2:45 min, ABBA ju o máličko natiahla na celkových 3:01 min. Na tejto adrese Google Music uvádza zoznam všetkých verzíí tejto skladby.

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.