ABBA and Mike Oldfield / Arrival

Vďaka internetu, či lepšie povedané vďaka YouTube.com sa človek má možnosť dostať k veľmi, veľmi zaujímavým videám. Jeným z nich pre mňa je videnahrávka spoločného vystúpenia skupiny ABBA a Mike Oldfielda, počas ktorého zahrali skladbu Arrival. Doteraz som si myslel, že je napísaná Oldfieldom (pravda, nikdy som nezisťoval o každej jeho skladbe jej pôvod) no ako som sa však dočítal, túto skladbu napísali Björn a Benny a v roku 1977 bola zaradená na ich album Arrival (informácie o skladbe)  Mike Oldfield skladbu v roku 1980 upravil a zaradil ju do svojho albumu QE2, taktiež pod názvom Arrival (informácie o skladbe). Skladba má v Oldfieldovom prevedení celkovo 2:45 min, ABBA ju o máličko natiahla na celkových 3:01 min. Na tejto adrese Google Music uvádza zoznam všetkých verzíí tejto skladby.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.