Google Maps – ukladanie vlastných máp

Na maps.google.com spustili celkom zaujímavú službu – ukladanie vlastných máp. Tým pádom si človek môže ukladať lokality (a samozrejme tým pádom aj zdieľať), ktoré vyhľadá do vlastných, tématicky založéných máp. Tu je napríklad zobrazenie novej mapy, ktorú som založil pod názvom Slovak Ski Resorts.


View Larger Map

Written by:

Comments are closed.