Google Maps – ukladanie vlastných máp

Na maps.google.com spustili celkom zaujímavú službu – ukladanie vlastných máp. Tým pádom si človek môže ukladať lokality (a samozrejme tým pádom aj zdieľať), ktoré vyhľadá do vlastných, tématicky založéných máp. Tu je napríklad zobrazenie novej mapy, ktorú som založil pod názvom Slovak Ski Resorts.


View Larger Map

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Written by:

Comments are closed.