Google Earth : historické mapy

Opäť dobrý nápad v Google Inc. Historické mapy zobrazované v Google Earth. Podmienkou je mať GoogleEarth verzie 4.0.XXXX (2693 – posledný aktuálny build). Historické mapy sa zapínajú pomocou radio buttonov, umiestných vo vrstve Feature Content – Rumsey Historical Maps. Google tak poskytuje ďalší zo zaujímavých pohľadov na našu zemeguľu. A nielen zemegule. Za zmienku stoja aj Google Mars či Google Moon. Mapu Marsu je možné zobrazovať v 3 režimoch : Elevation, Infrared a Visible. Obsahuje dobrý prehľad regiónov, vesmírnych staníc, kaňonov, dún, kráterov atď.

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.