GEOHRA 2004_SOUTH (GCKEAA)

GCKEAA GEOHRA 2004_SOUTH

Je jednou zo štvorice skrýš, ktoré boli ukryté v severnom, južnom, východnom a západnom kúte krajiny v rámci jednej série počas letnej geohry v roku 2004. Jej finálom má byť bonusová, finálna skrýša, ktorej súradnice získa len ten, kto odhalí všetky štyri zo série. Táto je pre nás prvá.

GEOHRA 2004_SOUTH (GCKEAA)

GEOHRA 2004_SOUTH (GCKEAA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA token *