Did you mean: recursion?

Aj majster tesár sa sem tam utne ;) A stáva sa to aj v Google. Ako povedal môj kolega, asi som nepoužil správny prízvuk – Google to spoznalo :D Neuveriteľné, no sem tam …

DidYouMean-recursion

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.