KE Pamätníky

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vydala v roku 1999 zaujímavú publikáciu s názvom Pamätníky mesta Košice. Jej autorka Elena Kolivošková rozdelila sochy a pomníky podľa viacerých kategórií. Tie, ktoré sa zachovali do dnešných čias, sa nachádzajú v časti Staršie pamätníky. Okrem toho publikácia obsahuje informácie o pamätníkoch odstránených, nerealizovaných a plánovaných. Niektoré z nich nájdete v tej istej časti. Tak ako ľudia, aj pamätníky majú svoje osudy. Na mnohé sa zabúda, tie čo pretrvali ľudia už často obchádzajú bez povšimnutia. S povolením autorky prinášame jednotlivé časti publikácie s doplneným vlastným fotografickým materiálom“. [cassovia.sk]

Online webová aplikácia KE Pamätníky predstavuje geografickú vizualizáciu polohy jednotlivých pamätníkov. Je pripravená z materiálov servera spoločnosti BOX Networks www.cassovia.sk a vytvorená pomocou php knižníc php_geoclasses.

“https://www.misovic.net/projects/pamatniky/”

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.