Bad Säckingen

Bad Säckingen je kúpeľné mesto v okrese Bádensko-Württembersko v najjužnejšom cípe Nemecka, približne 30km východne od mesta Bazilej, na pravom brehu Rýna tvoriaceho štátnu hranicu so Švajčiarskom. Dejiny obce sú naviazané na miestny kláštor, o ktorom prvé spomienky pochádzajú z roku 878 ako Sacinga, čo zrejme skomolenina mena rímskej osady Sanctio.

Mesto sme navštívili na začiatku februára v rámci služobnej cesty do spoločnosti Syngenta. V meste sa nachádzajú viaceré pamiatky, bohužiaľ však na mesto samotné sme mali naozaj len veľmi málo času a stihol som jednu prechádzku ráno cestou do práce.

Počas prechádzky sme stihli pozrieť asi najznámejšiu pamiatku, 204m dlhý drevený krytý most cez rieku Rýn. Tento most je najdlhším dreveným mostom v Európe. Pôvodná stavba mosta je pravdepodobne z 13. storočia, bol však niekoľkokrát zničený a následne obnovený. Súčasná stavba so siedmymi oblúkmi je z roku 1699 a slúži len chodcom a cyklistom. Cestou k nemu sme prechádzali okolo ďalšej z historických pamiatok, zbytkov opevnenia a valcovitých strážnych veži.

Drevený most cez rieku Rýn v Bad Säckingen, Nemecko.

Zbytky opevnenia a valcovitých strážnych veži, Bad Säckingen, Nemecko.

[Fotogaléria] [zdroj wikipedia] [The Wooden Bridge at Bad Säckingen]

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.