Lazy z Dargova

Lúčny vrchol Lazy (859 m) v Slanských vrchoch mám od nás z domu najbližšie a tak keď mám čas na krátku prechádzku, vyberiem sa práve naň. Snažím sa ísť vždy z inej strany. Tentokrát som sa hore vybral z obce Dargov. Začal som na parkovisku pri futbalovom ihrisku a po približne 700 m som odbočil doľava na asfaltovú cestu, ktorá po chvíľke skončila a pokračovala ako lesná. Ide o turisticky nevyznačenú, no miestnymi zrejme často využívanú prechádzkovú oblasť. Cesta to je relatívne dobrá a keďže mrzlo, aj pevná. No bolo zrejmé, že v inom období, resp. za inej teploty by som sa tam brodil blatom.

Na Lazy z Dargova, Slanské vrchy.

Keď som sa výškovo dostal zhruba niekde nad chatu Holá hora, zvažoval som, ktorou cestou sa vydať. nelákalo ma ísť prudko hore, pamätal som si tú cestu, keď som tu bol behať. Bola zničená a mokrá. To by síce teraz nevadilo, no rozhodol som sa, že budem pokračovať odbočím na sever až neskôr cestou, ktorá vedie popri Pecovom jarku. Podľa mapy sa na nej má nachádzať odkrytá skala a tak som mal o dôvod viac pokračovať.

Skalisko nad Pecovým jarkom.

Mapa neklamala, skalisko (skala) nad cestou bola a aj sa mi páčila. Pokračoval som smerom na sever, smerom na kótu Pece (768 m), po ktorými sa neďaleko Lazov táto neznačená cesta pripojila na modrú turistickú značku č. 2840.

Pod Pecami, Slanské vrchy.

Na dolnej lúke Lazov je schovaná chata, o ktorej nič neviem, no podľa stránky slanskevrchy.sk pôvodnú chatu dal postaviť gróf Forgáč ako poľovnícku. Táto stránka ďalej uvádza “Posledným majiteľom chaty bol Kelemen Forgáč Waldbott (manžel Alžbety Forgáčovej). Ešte v tridsiatich rokoch minulého storočia sa s ním zoznámili členovia Klubu Slovenských turistov a lyžiarov zo Sečoviec, ktorí tam chodili. Keď sa blížila vojna v roku 1938 Koloman dal kľuče od chaty týmto turistom, aby ju užívali kým sa nevráti a odišiel do Budapešti, aby sa vyhol približujúcej sa vojne. Bohužial osudu neušiel, pretože v marci 1945 zomrel pri bombardovaní mesta.  Počas 2.sv. vojny bola chata značne poškodená. Pretože bola neobývateľná, pri lyžiarskych pretekoch sa využíval bunker poniže chaty. Začiatkom päťdesiatich rokov začali priaznivci lyžovania a turistiky zo Sečoviec z obnovou tejto chaty.” [slanskevrchy.sk]

Zaujímavý je aj pôvod názvu Lazy. Rovnaká stránka uvádza nasledovné: “na mape z prvého vojenského mapovania (1763-1787) je názov v maďarskom jazyku Kopasz čo v slovenskom preklade znamená plešatý, lysý. Takže odtiaľ je predchádzajúci názov Lysá pre Lazy.  Na mape z druhého vojenského mapovania (1806-1869) je už názov Lazi a zaujímavý nemecký názov chaty Zuckerhütte čo v slovenskom preklade znamená Cukrová chata. (zrejme niekedy v tomto období bola chata postavená), a na mape z tretieho vojenského mapovania  (1869-1887) je už terajší názov Lazy.

Lúka Lazy, Slanské vrchy.

Odporúčam vám túto stránku navštíviť, nachádzajú sa na nej zaujímavé staré fotografie z lyžovania (áno, lyžovania) v tejto oblasti. Od oblasti chaty je to na samotný vrchol pár minút stúpania po peknej lúke, z ktorej je obmedzený, resp. žiadny výhľad, vidieť je len samotné okolie a lúku. Je to však pekné miesto. Stačí však pokračovať smerom na sever trocha ďalej a človeku odkryje sa výhľad na Vysoké Tatry.

Výhľad na Vysoké Tatry, neďaleko Lazov.

Z Lazov som ďalej pokračoval zarastenou lúkou smerom na Spálenú stráň (850 m), kde som sa napojil na žltú turistickú značku č.8767, ktorou som sa vrátil späť do Dargova. Pamätal som si ju trocha kratšiu, nakoniec to bolo na asfaltovú cestu Bačkovskej doliny popod hrad Parustan 4 km (o ktorom píšem samostatný článok). Po asfaltovej ceste to dole do dediny potom bolo ešte takmer 5 km. Tým pádom z toho nakoniec bola pekná 18 km turistika.

Po žltej značke zo Spálenej stráne do Dargova.

Bačkovská dolina je národná prírodná rezervácia na východnom Slovensku v Trebišovskom okrese v geomorfologickom podcelku Slanských vrchov Mošník. NPR je pomenovaná podľa obce Bačkov, v katastrálnom území ktorej leží. Je situovaná približne 2,2 km severne od obce Dargov. Dolinou vedie žltá turistická trasa č.8767 so spevneným povrchom. Popri chodníku preteká Bačkovský potok. NPR sa rozkladá na 220,04 ha v nadmorskej výške od 350 do 714 m n. m. Záujmom ochrany je najmä ochrana hniezdísk vzácnych dravcov a iných vtákov, ktoré tu vytvárajú pozoruhodné spoločenstvá. 

[fotogaléria] [GPS track]

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.