The Slovinky witch project

V časoch, keď ešte len vznikala osada Villa Abakuk, v starej samote nad potokom pod dnešnou Skalou, ktorá stála na starom obetisku a to na ešte viac starom popravisku, odmietla mladá Anna rodičmi dohodnutú svadbu. Na protest, v deň svadby, utiekla priamo z obradu. Budúci manžel nezniesol hanbu pred celou dedinou a mladú Annu zastrelil priamo na úteku. Otec, ktorý pochopil, čo spáchal, ho za tento čin v tmavú noc zavraždil a ukryl na neznáme miesto. Stará legenda vraví , že do jednej z miestnych kutačiek, ktoré práve v tých časoch vznikali. Najskôr preto, lebo v nej z nich dochádzalo k častým a náhodným úmrtiam. Ťažko povedať. V každom prípade sa však na legendu zabudlo. Až do dnešných čias, kým sa pri jednej z kutačiek nenašla rozbitá videokamera s neporušenou SD kartou. Čo obsahovala možno dokazuje, že stará legenda môže byť pravdivá.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.