Geocaching medzi Košicami a Komárnom

Ak ide človek autom sám naprieč republikou, je to ideálna príležitosť zastaviť sa na rôznych keškách. Je to príjemné spestrenie cestovania autom a aj si človek oddýchne. Poslednou dobou sa mi vracia chuť aj na iný, ako turistický geocaching. Konečne ! Už mi to chýbalo.

Prvou zastávkou bol malý jaskynný otvor neďaleko Čoltova. Najskôr som bol trochu zaskočený, pretože parking bol vyslovene na smetisku, no samotná keška bola pekne schovaná a aj miesto ako také sa mi páčilo.

O trochu neskôr som sa zastavil v dedine Stará Halič, kde som si pozrel Patrocínium: sv. Juraja, kostolík, ktorý dal postaviť niekedy v tretej štvrtine 13. storočia Dionýz, zakladateľ rodu Lossonczyovcov, v tej dobe vlastník neďalekého Haličského hradu.

Stará Halič, Patrocínium sv. Juraja
Stará Halič, Patrocínium sv. Juraja

Celkom zaujímavou zastávkou bola Praha (ľudovo prezývaná aj Prága). No tá naša, slovenská. Podhorská dedinka, v ktorej doslova končí cesta. Nádherný kraj. Predpokladá sa, že vznikla v 15. storočí, najstarší doklad o nej poznáme ale až z rokov 1571 – 1573 pod maďarským názvom Praga. Na jej pôvod sa viaže legenda, podľa ktorej ju založili husiti, ktorí utiekli z okolia Prahy z Českých zemí pred prenasledovaním. Aby im novozaložená dedina pripomínala rodnú Prahu, nazvali ju tak. Možných pôvodov názvu je však viac. [referaty.sk]

Praha, Slovensko
Praha, Slovensko

Najväčším zážitkom pre mňa bola keška neďaleko obce Ľuboreč, ktorá ma zaviedla k tzv. Tatárskym pivniciam, ručne vytesaným jaskyniam v pieskovcoch, v ktorých sa údajne ľudia skrývali pre nájazdmi Tatarov.

Ľuboreč, Tatarské pivnice
Ľuboreč, Tatarské pivnice

Na hrade Modrý Kameň som sa vďaka milému sprievodcovi dostal na miesta, kde bežne verejnosť nepúšťajú. Bol to naozaj pekný zážitok, prechádzať sa tam sám. Na mieste môžete nájsť zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia. Hrad bol v roku 1576 bol dobitý tureckými vojskami, ktoré ho pri ústupe v roku 1593 zničili. V rokoch 1609 – 1612 bol renesančne obnovený a v roku 1683 opäť zničený. V roku 1730 bol na dolnom hrade postavený rozsiahly barokový kaštieľ. Od tohoto času sa podoba hradu a kaštieľa takmer vôbec nezmenila. Dnes sa v ňom nachádza Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. [hrady.sk]

... hrad Modrý Kameň ...
... hrad Modrý Kameň ...

Deň som zakončil celkom pekným západom slnka v Čake, v obci na hranici regiónu Tekov v areáli opusteného amfiteátra. Obec Čaka patrí medzi významné archeologické nálezisko čačianskej kultúry. Územie chotára bolo osídlené už v neolite. Eneolitické sídlisko a kanelovanou keramikou so silnými vplyvmi vučedolskej kultúry bolo v r.1950-1951 preskúmané pracovníkmi AÚ-SAV v Nitre na Dieloch z dola mlyna, v sútoku Kvetňanského a Bardoňovského potoka a objavené nálezy patria do skupiny Kosihy-Čaka. V tomto období bola preskúmaná i kniežacia mohyla na „Kopci“ z mladšej doby bronzovej, s vykradnutým kniežacím hrobom . Doteraz neboli preskúmané zrúcaniny bývalého hrádku (pustého kostolíka) a podzemná chodba (nateraz zamurovaná) na Čakanských viniciach. [www.obeccaka.sk]

Čaka, hranica Tekova.
Čaka, hranica Tekova.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.