Misovic.net painted II.

Pred štyrmi rokmi som písal o blogu, v ktorom sa písalo o možnosti namaľovať si svoj web. Využil som tú možnosť a vygeneroval som si vtedy obrázok našej stránky Dnes večer ma to napadlo vygenerovať si nový obrázok a porovnať aktuálny stav s tým spred štyroch rokov. Podľa výsledku súdim, že sa nám stránka pekne rozrastá :)

Aktuálna verzia :

misovic.net painted (03.03.2010)
misovic.net painted (03.03.2010)

Verzia z 12.02.2006 :

misovic.net painted (12.02.2006)
misovic.net painted (12.02.2006)

One Comment

  1. […] som už písal. Hneď nato som si vygeneroval graf štruktúry našej stránky. Potom ďalší pred štyrmi rokmi, aby som videl, čo sa deje s našou stránkou. Dnes som opäť vygeneroval ďalší a ten ukázal, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.