Kalvária, Banská Štiavnica

Banskoštiavnická kalvária je komplex kostolov a kaplniek na niekdajšom Ostrom vrchu. Je to pôvodne holý kopec. Prirodzená poloha vrchu stojaceho akoby osamotene oproti výbežkom horského hrebeňa dominuje nad mestom Banská Štiavnica. Jezuit, páter František Perger (1. júla 1700, Žlutice pri Toužime – 26. apríla 1772, Prešov) inicioval vybudovanie kalvárie na Ostrom vrchu. 13. marca 1744 – magistrát súhlasil s návrhom pátra Františka Pergera. Viac aktuálnych informácií nájdete na stránke http://www.kalvaria.org.

Kalvária Banská Štiavnica

Kalvária Banská Štiavnica

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.