Pracovné okno (2)

Finish je opäť o čo si blizšie k termínu a na stavbe sa maká. Minule aj horelo. A ja opäť v práci pred 07:00 (śkolka nepustí) a opäť pred oknom priamy prenos predstavenia. Aj keď západ je západ a mimo práce je to veselšie sledovať, to nepopieram. Počasie už farbami východu ukazuje, kto bude pánom najbližší 1/4 rok – Pani Jeseň.

Košice, Galéria, ráno ...

Košice, Galéria, ráno ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.