Tufový kaňon

Vďaka geokeškám autora Polo76 človek spozná miesta, ktorý by za iných okolností určite nenašiel. Jedným z takýchto miest je aj tufový kaňon, neďaleko dediny Ploské.  Citujem autora geocache : “Varhanovské štrky klcovského súvrstvia (vrchný báden). Varhanovské štrky – vznikli z náplavového kužela s materiálom prevažne Ciernej hory a Spišsko-Gemerského Rudohoria. Predstavujú až niekolko metrov hrubé polohy prevažne stredozrných štrkov. Priemerná velkost obliakov je 2 – 6 cm, maximálne 12 – 15 cm. V bazálnej (základovej) casti klcovského súvrstvia vystupuje horizont redeponovaných (znovu uložených) ryolitových tufov, ktorý dosahuje hrúbku 20-30m.Tufy majú svetlú, svetlosivú farbu. Sú drobivé a rozpadavé. Rádiometricky urcený vek tufov je 13,9 +- 0,3 mil. rokov.

... v tufovom kaňone ...

… v tufovom kaňone …

... v tufovom kaňone ...

… v tufovom kaňone …

... v tufovom kaňone ...

… v tufovom kaňone …

... v tufovom kaňone ...

… v tufovom kaňone …

One thought on “Tufový kaňon

  1. Pingback: Tufový kaňon, Ploské | Peter Mišovic's pages

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.