Vrbina, Kameničná

PR Vrbina, mŕtve rameno Váhu

Štátna prírodná rezervácia Vrbina sa nachádza v k.ú. obce Kameničná. Vyhlásená bola v roku 1993. Výmera rezervácie je 34.48 ha, pričom vodná plocha z toho tvorí 10.10 ha a lesné porasty 24.38 ha. Je súčasťou nadregionálneho biokoridoru rieky Váh, ktorý tvorí migračnú trasu fllóry a fauny. V prírodnej rezervácii v zmysle zákona NR SR č.543/2002…. [pokračovanie]

Mŕtve rameno Váhu, Komárno

Počas Vianočných sviatkov nás bolo viac než nevyhnutné prevetrať. Juh Slovenska je nádherný. Lužné lesy, menadre, mŕtve ramená. Švagrovci zbalili Abby, mi Lauru, dedo nás. Zažili sme peknú 3hodinovú prechádzku, vďaka ktorej deti potom spali ako zarezané.  Huráááá :) A ja som rád, že som mohol vďaka svokrovi objaviť ďalší kus našej prírody. [fotogaléria]