Sopotnica I.

Sopotnica je pstruhový vodný tok miestneho významu v Šarišskej vrchovine. Je to ľavostranný prítok Hornádu s dĺžkou 15,5 km. Pramení nad obcou Klenov v Sedlickej brázde v nadmorskej výške okolo 625 m n. m. Tečie prevažne juhovýchodným smerom. Prítoky priberá na katastrálnych územiach obcí: Sedlice a Suchá Dolina, sprava sú to potok spod Zajačej hory…. [pokračovanie]

Zádielske hradisko

Slovenský kras osídloval clovek už v praveku. Vtedajší obyvatelia nachádzali úkryt v prilahlých jaskyniach. Známe sú najmä nálezy z mladšej doby kamennej (neolit), ktoré dokumentujú bukovohorskú kultúru. Dôležité je aj osídlenie z doby bronzovej, zo staršej i mladšej doby železnej (halštat, latén). Z tohto obdobia pochádza aj Zádielské hradisko o rozlohe 110ha s mohutným opevnením….. [pokračovanie]

Josef Václav Myslbek, žrebec Ardo, Košice

Žrebec Ardo, socha predlohy súsošia sv.Václava

Autorom sochy je Josef Václav Myslbek (* 20. jún 1848 Praha – † 2. jún 1922 Praha), najvýznamnejší český sochár na prelome 19. a 20. storočia, predstaviteľ monumentálneho realizmu a zakladateľ novodobého českého sochárstva. Bol tvorcom mnohých známych diel, ktoré boli inšpirované predovšetkým slávnymi postavami českých dejín, napr. súsošie Libuše a Premysl ci Ctirad a…. [pokračovanie]

Vrbina, Kameničná

PR Vrbina, mŕtve rameno Váhu

Štátna prírodná rezervácia Vrbina sa nachádza v k.ú. obce Kameničná. Vyhlásená bola v roku 1993. Výmera rezervácie je 34.48 ha, pričom vodná plocha z toho tvorí 10.10 ha a lesné porasty 24.38 ha. Je súčasťou nadregionálneho biokoridoru rieky Váh, ktorý tvorí migračnú trasu fllóry a fauny. V prírodnej rezervácii v zmysle zákona NR SR č.543/2002…. [pokračovanie]

Hájske vodopády.

Hájske vodopády (jeseň)

Hájska dolina je vyše 4 km dlhá a nachádza sa v nej niekoľko pozoruhodných fenoménov – jaskýň v jej úbočiach, travertínových kaskád viditeľných v čase sucha, alebo stienok a vodopádov na toku Hájskeho potoka. Dalo by sa povedať, že dolina je menším bratom populárnej Zádielskej doliny. Tentokrát sme sa tu s deťmi zastavili skôr, ako…. [pokračovanie]

Sústava vodopádov nazvaná Prahy.

Lačnovská tiesňava

Lačnovská tiesňava je dvojkilometrová tiesňava Kamenného potoka pretekajúceho obcami Lačnov a Lipovce, nachádzajúcimi sa v severovýchodnej časti  pohoria Branisko. Tiesňava je  vytvorená prevažne v dolomitoch, ale aj vápencoch. Hodinový prechod (obojsmerne, červenou TZ) tiesňavou trocha pripomína rokliny v Slovenskom raji, či prielom rieky Muráň medzi obcami Bretka a Meliata. Celé územie patrí do Národnej prírodnej…. [pokračovanie]

Husitská pevnosť, Lúčka, Slovenský kras

Kostol bol postavený na prelome XIII. a XIV. storočia. Svojou jedinou loďou sprístupnenou z južnej strany a priamo sa uzatvárajúcou svätyňou, ku ktorej sa zo severnej strany pripája sakristia, patrí medzi typické stredoveké kostoly postavené na Gemery. Maľby pokrývajúce steny kostola vznikali v rozmedzí XIV. a XV storočia, časť z nich vydržala až do 70…. [pokračovanie]

Hačavská jaskyňa

Horizontálna, neaktívna jaskyňa so starou výzdobou. Vysoká v priemere 1.5 metra s dvoma krásnymi dómami. Po takmer 14tich rokoch od prvej návštevy sa však moje pocity zmenili – zničená, zdevastovaná. Je to škoda, pretože sa jedná o naozaj krásnu jaskyňu, využiteľnú pre lokálny turistický ruch. Celkom ma aj prekvapilo, že som si pamätal miesto vstupu….. [pokračovanie]

Jaskyňa Domica

Ako vždy keď leje, vyberieme si s dcérkou jednu z našich sprístupnených jaskýň a ideme sa do nej pozrieť. Tentokrát to bola Domica a tentokrát sme šli aj so susedovcami (Peťo so synom Samkom). Nabudúce to však už budú maďarské jaskyne – už len pre ten ich prístup, ktorý je o 2 triedy lepší ako…. [pokračovanie]

Revayovské (Teplické) serpeníny

Obec Turcianska Štiavnicka (Rodisko básnika Jána Kostru) sa nachádza cca 12 km od mesta Martin, na úpätí Velkej Fatry, pri vyústení Kantorskej doliny do Turcianskej kotliny. Táto pôvodne poddanská obec od roku 1527 patrila Révayovcom, ktorí v obci zanechali kaštiel. Ku kaštielu patrí rozsiahly anglický park s mnohými vzácnymi drevinami, arboretom a niekolkými rybníkmi. Oblast…. [pokračovanie]

Zádielska tiešnava

Zádielska tiesňava (ľudovo nazývaná aj Zádielska dolina) je monumentálny krasový kaňon s hĺbkou takmer 400 m, dĺžkou 3 km, najužšia šírka dna 10 m. Nachádza sa v Slovenskom krase pri obci Zádiel v Košickom kraji. Je vytvorený vodami pretekajúceho Blatného potoka. Od roku 1954 je táto oblasť s výmerou 214,73 ha národnou prírodnou pamiatkou. Pozornosť…. [pokračovanie]

Prielom Muráňa

Konečne opäť troška volnejšie a tak nám s Peťom ostalo jedno voľné poobedie ísť niekam von tak na 1/2 dňa. Ideálnym miestom na takúto krátku túru je Prielom Muráňa (Slovenský Kras), ktorý človeku nezaberie viac ako 3hodiny času.  Zvolili sme prístupovú trasu z dediny Bretka, pričom sme parkovali až pri JRD, nakoľko obyvateľstvo obce svojím…. [pokračovanie]

Silická Ľadnica

“Silická ľadnica je zaľadnená priepasť v strednej časti Silickej planiny[1]. Patrí medzi najnižšie položené ľadové jaskyne mierneho klimatického pásma. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Vznikla prepadnutím stropu staršieho podzemného dómu asi pred 2000 rokmi[1]. Inverzia flóry a fauny. Významná archeologická lokalita….. [pokračovanie]

Gombasecká jaskyňa

“Gombasecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase, nachádza sa v chotári obce Slavec v okrese Rožňava. Slúžila aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest, v súčasnosti sa však v jaskyni choroby dýchacích ciest neliečia. Nachádza sa uprostred CHKO Slovenský kras na západnom úpätí Silickej planiny, v doline rieky Slaná, asi 15 km južne…. [pokračovanie]

Jaskyňa mŕtvych netopierov

Jaskyňa mŕtvych netopierov patrí medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie vysokohorské jaskyne Slovenska. Nachádza sa v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase (1750 m n.m.). Relatívne drobný, hlboko zavrásnený vápencový masív Kozích Chrbtov s dĺžkou 2 km a šírkou len 300 m, obsahuje vo svojich útrobách množstvo chodieb v doposiaľ známych14 poschodiach a dvoch paralelných vetvách….. [pokračovanie]

Tufový kaňon

Vďaka geokeškám autora Polo76 človek spozná miesta, ktorý by za iných okolností určite nenašiel. Jedným z takýchto miest je aj tufový kaňon, neďaleko dediny Ploské.  Citujem autora geocache : “Varhanovské štrky klcovského súvrstvia (vrchný báden). Varhanovské štrky – vznikli z náplavového kužela s materiálom prevažne Ciernej hory a Spišsko-Gemerského Rudohoria. Predstavujú až niekolko metrov hrubé polohy…. [pokračovanie]

Ploské, polia

S krpcom som chcel ísť pozrieť si tufový kaňon neďaleko dediny Ploské. Ku kaňonu sme sa nakoniec nedostali, pretože vstupu zabraňoval zákaz. A lesom sa ozývala streľba? Nebol som si istý, tak sme sa radšej otočili a išli sa prejsť k Hornádu, pozrieť si starý Ťahanovský tunel. No a navyše tu bol odmäk a to…. [pokračovanie]

Hájske vodopády (zima)

“Hájska dolina (s deviatimi vodopádmi Hlboký jarok, dosahujúcich výšku od 1,2 až po 6,6 metrov) oddeľuje Jasovskú planinu od Zádielskej a je jednou z najkrajších krasových dolín na Slovensku. Je vyše 4 km dlhá a nachádza sa v nej niekoľko pozoruhodných fenoménov – či už jaskýň v jej úbočiach, travertínových kaskád (ľahko viditeľných v čase…. [pokračovanie]

Mŕtve rameno Váhu, Komárno

Počas Vianočných sviatkov nás bolo viac než nevyhnutné prevetrať. Juh Slovenska je nádherný. Lužné lesy, menadre, mŕtve ramená. Švagrovci zbalili Abby, mi Lauru, dedo nás. Zažili sme peknú 3hodinovú prechádzku, vďaka ktorej deti potom spali ako zarezané.  Huráááá :) A ja som rád, že som mohol vďaka svokrovi objaviť ďalší kus našej prírody. [fotogaléria]

Meliatský profil

Meliatský profil je vyznamnou geologickou (paleontologickou) lokalitou – odkryvom (neprirodzeny). Profil meliatskej série su lomom odkryté geologicke vrstvy na lavom brehu rieky Murán. Vystupujú tu vápence z rôznych geologických období, ktoré vela objasnujú o vzniku zložitej geologickej stavby Gemera. Podla nedalekej obce Meliata je pomenovana tektonická superjednotka Západných Karpát – Meliatikum (v sirsom slova zmysle)…. [pokračovanie]

Meander Hornádu

Na pohľad zvonku to vyzerá obyčajne – mäkký lužný les. Ale po prejdení brány stromov a krov sa dostaneme do rozprávkového sveta tvoreného lianami, trstinami, bohatou vegetáciou a rozmanitými hlasmi zvierat. A pri troške predstavivosti si vieme toto územie predstaviť tak, ako vyzeralo kedysi – rieka, ktorá sa vetví na početné ramená, mokrade, bažiny, svet…. [pokračovanie]

Praha

Letenky za 180Sk v SkyEurope – parádny poznávací výlet (22-26.08.2008) do hlavného mesta Českej republiky – Prahy. Našťastie nás tam prichýlili Duško a Broňa (čiže Duškovci) a tak sme mali o zábavu postarané :) Mali sme veeeľkú nafukovaciu posteľ :) Spolu sme pobehali Staré mesto, Zoo, Fidlovačka, Malá Strana, Hradčany, Vyšehrad … a Duškovcov som…. [pokračovanie]

Sklabinský podzámok

Opätovne sme prišli na návštevu do Martina a prišli sme sem pozieť nášho Puntíka, ktorý tu veselo prázdninuje :) A keď už sme tu, skúsime nájsť dáke Turčianske geocaches :) Minule sa nepodarilo, lebo sme nemali GPS, no aspoň sme boli na peknom výlete na Sklabinskom hrade, (hrad je len ruina) pri ktorom je vďaka…. [pokračovanie]

Jasovská jaskyňa

Keďže počasie bolo ozaj hnusne, rozhodoli sme sa, že zoberem nášho puntíka do jaskyne. Vo všeobecnosti by sme chceli prejsť všetky slovenské sprístupnené jaskyne. Tou prvou bola Jasovská jaskyňa [48.6753598,20.9745859]. Táto jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu v Jasove. Jaskyňu spristupnili údajne mnísi z Jasovského kláštora už v roku 1846. V rokoch 1922…. [pokračovanie]