Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

PP Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka 4. stupňa ochrany Kavečianska stráň sa nachádza neďaleko mestskej časti Kavečany (katastrálne územie: Kavečany) a výhliadkovej veže nachádzajúcej sa na kopci Hradová (466 m n.m.), v geomorfologickom celku Čierna hora. Za prírodnú pamiatku bola Krajským úradom v Košiciach vyhlásená v roku 2000, jej rozloha je 31 933 m2. PP je vyhlásená za účelom ochranu lokality s masovým výskytom chráneného a ohrozeného Ponikleca Veľkokvetého (Pulsatilla grandis). Stráň je zachovalým ostrovom teplomilnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine. [zdroj enviroportal.sk]

fotogaléria https://plus.google.com/photos/104853636437180584831/albums/5893154839089493313?banner=pwa.

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Prírodná pamiatka Kavečianska stráň

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.