Ružínsky kras

Ružínsky kras

Ružínský kras leží v oblasti lokalite Čiernej hory – Pokryvy (Sivec – Galová – Pokryvy – Vysoký vrch – Biela skala). Zo severu je ohraničený obcami Kysak, Veľká Lodina a Malá Lodina. Zo západu Ružínskou priehradou a na juhu obcou Košická Belá. Táto krasová oblasť má 48km2. Kras je tu tvorený triasovými dolomitami a vápencami, jurskými svetlými až narúžovelými slabo metamorfovanými vápencami a má hornatý, ťažšie schodný až pralesný charakter.

[fotogaléria] [panoramatická fotogaléria] [videá z oblasti Čiernej hory a Ružínskeho krasu]

IMG_9620.jpg

 IMG_9385.jpg

 IMG_9435.jpg

 IMG_9454.jpg

 IMG_9476.jpg

 

 

One thought on “Ružínsky kras

  1. Pingback: Z Veľkej Lodiny na Prielohy | Peter Mišovic's pages

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.