The Slovinky witch project

V časoch, keď ešte len vznikala osada Villa Abakuk, v starej samote nad potokom pod dnešnou Skalou, ktorá stála na starom obetisku a to na ešte viac starom popravisku, odmietla mladá Anna rodičmi dohodnutú svadbu. Na protest, v deň svadby, utiekla priamo z obradu. Budúci manžel nezniesol hanbu pred celou dedinou a mladú Annu zastrelil priamo na úteku. Otec, ktorý pochopil, čo spáchal, ho za tento čin v tmavú noc zavraždil a ukryl na neznáme miesto. Stará legenda vraví , že do jednej z miestnych kutačiek, ktoré práve v tých časoch vznikali. Najskôr preto, lebo v nej z nich dochádzalo k častým a náhodným úmrtiam. Ťažko povedať. V každom prípade sa však na legendu zabudlo. Až do dnešných čias, kým sa pri jednej z kutačiek nenašla rozbitá videokamera s neporušenou SD kartou. Čo obsahovala možno dokazuje, že stará legenda môže byť pravdivá.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.