Ústup do hôr

Súsošie “Ústup do hôr” odhalené v roku 1969 je dielom autora J. Hučka 1969. Nachádza sa na železničnej stanici časti Banskej Bystrice Uľanka. Na stanici sa aj nachádza pamätná tabuľa SNP “Pancierové vlaky” s textom “„V OBDOBÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA VYCHÁDZALI Z TEJTO STANICE NA BOJOVÉ AKCIE PANCIEROVÉ VLAKY, KTORÉ VYROBILI ZVOLENSKÍ ŽELEZNIČIARI. STANICA BOLA TIEŽ CENTROM ÚSTUPU POVSTALCOV A BOJOVÉHO MATERIÁLU DO HÔR”. (podrobnosti o úlohe zvolenských železničiarov je možné násť aj na stránkach Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

Uľanka "Ústup do hôr" (J. Hučko, 1969)

Uľanka "Ústup do hôr" (J. Hučko, 1969)

Uľanka "Ústup do hôr" (J. Hučko, 1969)

Uľanka "Ústup do hôr" (J. Hučko, 1969)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.