Povodne : Ipeľ, Hornád, Váh, Dunaj a Slaná

Povodne, ktoré nedávno zasiahli Slovensko, boli devastujúce. Sociálne, finančne, spoločensky a ukázalo sa, že aj morálne. Veľmi výstižne to zhrnul list ženy z Nižnej Myšle. Tým, ktorým nám voda nič nezobrala, ostáva jedno – pomôcť. Či už finančne, alebo vlastnoručne. Musíme úkázať, že ako národ si vieme pomôcť a že ľudia by nám mali byť prednejší, ako stromy v lese, ktoré dorastú.

Plešivec, rieka Slaná (panoráma)

Plešivec, rieka Slaná (panoráma)

Plešivec, rieka Slaná

Plešivec, rieka Slaná

Komárno, sútok rieky Váh a Dunaj (panoráma)

Komárno, sútok rieky Váh a Dunaj (panoráma)

lodenice Komárno (panoráma)

lodenice Komárno (panoráma)

Alžbetin most, rieka Dunaj, Komárno (panoráma)

Alžbetin most, rieka Dunaj, Komárno (panoráma)

rieka Ipeľ (panoráma)

rieka Ipeľ (panoráma)

rieka Hornád, Súdky, Košice (panoráma)

rieka Hornád, Súdky, Košice (panoráma)

rieka Hornád, sídlisko Nad Jazerom, Košice (panoráma)

rieka Hornád, sídlisko Nad Jazerom, Košice (panoráma)

rieka Hornád, sídlisko Nad Jazerom, Košice (panoráma)

rieka Hornád, sídlisko Nad Jazerom, Košice (panoráma)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.