Husitská pevnosť, Lúčka, Slovenský kras

Kostol bol postavený na prelome XIII. a XIV. storočia. Svojou jedinou loďou sprístupnenou z južnej strany a priamo sa uzatvárajúcou svätyňou, ku ktorej sa zo severnej strany pripája sakristia, patrí medzi typické stredoveké kostoly postavené na Gemery. Maľby pokrývajúce steny kostola vznikali v rozmedzí XIV. a XV storočia, časť z nich vydržala až do 70 rokov XX. storočia. Kostol stojaci na strategickej vyvýšenine obsadili v XV. storočí Husiti a prestavali ho na silnú pevnosť. Cintorín obklopujúci kostol obohnali stenou posilnenou opornými piliermi a v juhozápadnom rohu vystavili malú baštu opatrenú strielňami. Pomenovanie “Husitský kostol” pochádza práve z tohoto obdobia. Počas prvej svetovej vojny dostal kostol zničujúci zásah. Obyvatelia obce tento kostol opustili a uprostred dediny postavili nový. Kostol bol už uprostred XX. v zlom stave. Koncom rokov 1970 a začiatkom rokov 1980 boli kostol a priľahlý múr konzervovaný v dobre rozoznateľnom stave. Na konzervácií kostola sa aktívne zúčastnilo nie málo domácich obyvateľov. [zdroj lokálna infotabuľa].

[fotogaléria] [panoráma]

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras (panoráma)

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras (panoráma)

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras

Husitský kostrol, Lúčka, Slovenský kras

2 thoughts on “Husitská pevnosť, Lúčka, Slovenský kras

  1. Pingback: Z Rožnavy do Košíc (cez Bôrku a Zádiel) | Thailon's pages

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.