Derenk, Dedina Derenk bola totiž v Maďarsku výnimočná tým, že sa do prakticky mŕtvej dediny po morovej epidémii v 18. storočí prisťahovali obyvatelia zo slovensko-poľského pomedzia – Gorali. Poľské osídlenie sa v dedine zachovalo až do roku 1943, kedy boli jej obyvatelia na základe nariadenia Hortyho vysťahovaní a dedina zanikla.

Derenk, Dedina Derenk bola totiž v Maďarsku výnimočná tým, že sa do prakticky mŕtvej dediny po morovej epidémii v 18. storočí prisťahovali obyvatelia zo slovensko-poľského pomedzia – Gorali. Poľské osídlenie sa v dedine zachovalo až do roku 1943, kedy boli jej obyvatelia na základe nariadenia Hortyho vysťahovaní a dedina zanikla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA token *