Meliatský profil

Meliatský profil je vyznamnou geologickou (paleontologickou) lokalitou – odkryvom (neprirodzeny). Profil meliatskej série su lomom odkryté geologicke vrstvy na lavom brehu rieky Murán. Vystupujú tu vápence z rôznych geologických období, ktoré vela objasnujú o vzniku zložitej geologickej stavby Gemera.

Podla nedalekej obce Meliata je pomenovana tektonická superjednotka Západných Karpát – Meliatikum (v sirsom slova zmysle) – sutúra po uzavretí Meliatskeho oceánu. Toto pomenovanie sa používa od roku 1973, kedy H. Kozur a R. Mock vyclenili meliatsku sériu ako osobitnú jednotku s vývojom odlišným od gemerika, ku ktorému bola pôvodne priradovaná. Rekonštrukcia pôvodnej pozície jednotky je v dôsledku deštrukcie sedimentárnych sekvencií komplikovaná. Názory na clenenie meliatika nie sú jednotné. Jedna skupina geologov vyclenuje v meliatiku dve jednotky – príkrov Bôrky, ktorý prekonal vysokotlakovú metamorfózu a meliatsku jednotku (chapane ako meliatikum v uzsom slova zmysle), ktorej casti prekonali slabú alebo zanedbatelnú premenu. Dalsi príkrov Bôrky priclenujú ku gemeriku. Prípadne je niektorymi geologmi vyclenovana naviac aj samostatna jaklovska jednotka (slabo metamorfované horniny subdukcnej melanže) a ofiolitovú formáciu údolia Bodvy.

[fotogaléria] [presentation homepage]

Meliatsky profil

Meliatsky profil

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.