php_GeoClasses project (homepage)

PHPGeoClasses project logo

PHPGeoClasses project logo

V poslednej dobe som upravoval spôsob, ako zobrazovať a spravovať Google Mapy (pomocou Google Maps API) v mojich stránkach. Výsledkom je nový php projekt, nazvaný php_GeoClasses project (http://misovic.net/projects/php_geoclasses/). Tento projekt predstavuje kolekciu PHP tried, pomocou ktorých je možné pomocou PHP skriptovacieho jazyka vytvárať online mapy od spoločnosti Google – GoogleMaps. Aktuálne obsahuje triedy :

  • phpGoogleKML – PHP class for creating Google KML file
  • phpCoordConvert – PHP class for WGS84 coordinates transformation
  • phpGoogleMaps – PHP class for displaying Google Map (with or without KML as overlay)
  • phpGPX – PHP class for creating GPX file loadable to GPS recievers
  • SvkPostGISman – PostGIS Manual, Slovak translation (not finished)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA token *