Google Earth : historické mapy

Opäť dobrý nápad v Google Inc. Historické mapy zobrazované v Google Earth. Podmienkou je mať GoogleEarth verzie 4.0.XXXX (2693 – posledný aktuálny build). Historické mapy sa zapínajú pomocou radio buttonov, umiestných vo vrstve Feature Content – Rumsey Historical Maps. Google tak poskytuje ďalší zo zaujímavých pohľadov na našu zemeguľu. A nielen zemegule. Za zmienku stoja aj Google Mars či Google Moon. Mapu Marsu je možné zobrazovať v 3 režimoch : Elevation, Infrared a Visible. Obsahuje dobrý prehľad regiónov, vesmírnych staníc, kaňonov, dún, kráterov atď.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.