Google Reader : my shared (public) items

Google Reader (webové rozhranie pre spracovanie RSS či Atom kanálov) používam už takmer od začiatku jeho fungovania. Táto čítačka však už aj umožňuje (okrem iného) zdieľanie článkov, ktoré je potom možné pomocou jednoduchej webovej stránky, web-clipu alebo RSS kanálu ponúknuť ostaným užívateľom internetu. Tak som si povedal, že sa nič nestane, ak túto feature začnem využívať aj ja. Integroval som si do svojich stránok web-clip mojich zdieľaných článkov (časť webu vpravo) a na Google Reader následne nato aktivoval jednoduchú home page webstránku zobrazujúcu moje zdieľané články. K dispozícii je samozrejme aj RSS kanál, ktorý je samozrejme možné použiť v ľubovolnej čítačke – trebars vo vašom Google Reader ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA token *